romana       english
Facebook       Google+       Twitter
Acasa   |   Despre Noi   |   Galerie Foto   |   Galerie Video   |   Contact
Centru de Moda     |     Business Center
Creatii
Vestimentare
Bijuterii Business
Center
Centru de
Moda
Prezentare de moda

Va prezentam colectia vestimentara primavara–vara 2013 sub marca Elittisima realizata in atelierul de confectii comanda al Centrului de Moda Modarom Brasov.

Evenimente
23
DEC
20
DEC
29
NOI
Newsletter
Fiti la curent cu ultimele noutati si evenimente Modarom in domeniul modei si al bijuteriilor:

Confidentialitate

1. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale MODAROM SCM, cu sediul în B-dul Eroilor nr.17, 500030, Brașov, România, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. C08/4/2005, Cod Unic de Înregistrare RO1097298, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet
https://www.modarom.ro (modarom.ro).
MODAROM SCM este proprietarul și administratorul site-ul modarom.ro, conform cerințelor Legii nr. 677/2001, modificată și completată, ale Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, modificată și completată. MODAROM SCM. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal sunt informații referitoare la o persoană fizică (numită "persoana vizată") pe baza cărora respectiva persoană poate fi identificată, direct sau indirect. Persoanele vizate cărora MODAROM SCM le prelucrează datele cu caracter personal sunt persoanele fizice având calitatea de client/cumpărător de pe site-ul modarom.ro
Dacă sunteți client/vizitator al modarom.ro, MODAROM SCM va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării modarom.ro, cum ar fi datele pe care le furnizați în secțiunea Newsletter, în măsura în care completați adresa dvs. de e-mail, date referitoare la modul în care utilizați modarom.ro, de exemplu comportamentul/preferințele/obișnuințele dumneavoastră în cadrul modarom.ro, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct in contextul utilizarii modarom.ro.

3. Scopul colectarii si prelucrarii datelor

MODAROM SCM colectează datele personale ale clienților/vizitatorilor modarom.ro pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) de comunicări comerciale cum ar fi newslettere, oferte comerciale privind produsele si serviciile oferite de MODAROM SCM, informatii despre evenimentele noastre. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea adresei dvs. de e-mail in secțiunea Newsletter. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/sms conținând comunicări comerciale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară iar refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră;
Orice prelucrare a datelor personale în alte scopuri decât cele menționate va fi efectuată numai cu acordul dumneavoastră exprimat în prealabil.

4. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către MODAROM SCM nu vor fi transferate în alte state.

6. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, MODAROM SCM va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopului de prelucrare menționate mai sus.
Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, MODAROM SCM va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de MODAROM SCM pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

7. Drepturile de care beneficiați

În legătură cu prelucrarea de date cu caracter personal, beneficiați de următoarele drepturi:
• Dreptul la informare - puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;
• Dreptul la rectificare - puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
• Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") - puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
• Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
• Dreptul de opoziție - puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
• Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
• Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
• Dreptul de retragere a consimțământului - în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavosatră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
• Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă către MODAROM SCM,  prin poștă, la adresa: B-dul Eroilor nr.17, Brasov, 500030, jud. Brașov
De asemenea, pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, vă rugăm să vă adresați la adresa mentionata mai sus.

Pagina de internet modarom.ro folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politica privind fisierele Cookies.


Centru de Moda   |   Business center   |   Creatii vestimentare   |   Bijuterii

Acasa   |   Despre noi   |   Galerie foto   |   Galerie video   |   Politica privind fisierele cookies   |   Confidentialitate   |   Contact

Modarom 2013 © Toate drepturile rezervate Powered by Wise Web Solutions